ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Η εταιρεία μας

Οικοδομικά Έργα

Η εταιρεία ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε δημιουργήθηκε το 1995 ύστερα από μετατροπή της ΤΕΜΕΚ Ε.Π.Ε, η οποία λειτουργούσε ήδη από το 1985 με έδρα το Αγρίνιο. Στο χρονικό διάστημα αυτό έχει μελετήσει και κατασκευάσει πλήθος έργων διαφόρων κατηγοριών ανά την Ελλάδα αυξημένων απαιτήσεων και υψηλών προδιαγραφών.

Μια εταιρεία στο χώρο των κατασκευών, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των σύγχρονων έργων, η οποία στηρίζεται στην υψηλή τεχνική κατάρτιση και τη  συνεχή επιμόρφωση των μηχανικών της, στη συλλογικότητα, τη θέληση και την εργασία των μελών της με καινοτόμες ιδέες και με μοναδικό στόχο την παροχή κατασκευών υψηλής ποιότητας.

Η ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. είναι εγγεγραμμένη στην 4η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στελεχώνεται από Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη του Τ.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων. Η κατασκευαστική της δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη Δυτική Ελλάδα που αποτελεί τη φυσική της έδρα, αλλά επεκτείνεται συχνά και στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Η δυναμική της ανάπτυξη και η συνεχής εξέλιξη των υπηρεσιών της σε συνδυασμό με την υπεύθυνη επαγγελματική της στάση επί τρείς δεκαετίες έχει εδραιώσει τη θέση της στο χώρο των κατασκευαστικών εταιρειών.

Η αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας της θυγατρικής κατασκευαστικής εταιρείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.,  η οποία είναι εγγεγραμμένη στη 2η τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.

Το αντικείμενο της δραστηριότητας της ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Έχοντας αποκτήσει πλούσια εμπειρία και άρτια τεχνογνωσία, η εταιρεία μας με ιδιαίτερη αξιοπιστία ασχολείται με την κατασκευή οικοδομικών, βιομηχανικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, έργων οδοποιίας και αναπλάσεις αστικών περιοχών.

Η φιλοσοφία και η πάγια πρακτική της είναι να εκτελεί οποιασδήποτε φύσεως, δυσκολίας και μεγέθους έργα εντός των συμβατικών της χρόνων και προϋπολογισμών στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, εφαρμόζοντας άρτιες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλει το έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό της,  η υψηλή υλικοτεχνική της υποδομή και οι σύγχρονές τεχνικές οργάνωσης που εφαρμόζει. Σπουδαία θέση στη δεοντολογία της κατέχει η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των εργαζομένων της και γενικότερα το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.