ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση Ισογείου Αποθηκευτικού Χώρου Συσκευαστηρίου – Μεσολόγγι