ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Κατούνας