ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση Τυποποιημένης Αποθήκης ΟΤΕ στην Πρέβεζα