ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση Τυποποιημένης Αποθήκης ΟΤΕ και Ανατυλικτήριο στην Οβρυά Πατρών