ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου