ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου

Οπτικό υλικό από το ολοκληρωμένο έργο της ανέγερσης του 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.