ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Αποχέτευση και καταθλιπτικός αγωγός Παλαίρου-Ε.Ε.Λ. Δήμου Παλαίρου