ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Εκσυγχρονισμός βιομηχανικού σφαγείου ΕΑΣ Αγρινίου