ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Εκσυγχρονισμός Μονάδας Επεξεργασίας Βρώσιμης Ελιάς Ε.Α.Σ. Αγρινίου