ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Εκσυγχρονισμός Μονάδας Επεξεργασίας Παρασκευαστηρίου Ζωοτροφών Ε.Α.Σ. Αγρινίου