ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Επισκευές βλαβών από σεισμούς στα σχολεία 3ο και 7ο γυμνάσιο Πατρών