ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Κατασκευή Έργου Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας