ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Κατασκευή αντλιοστασίων πηγών ΝΟΒΑ και ΦΛΟΙΣΒΟΣ