ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Κατασκευή Κοινοτικού Δρόμου προς Καρόπουλου