ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Κατασκευή κτιρίου γραφείων του οργανισμού εργατικής κατοικίας στη Λάρισα