ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Δυτ. Αιγιαλείας στη θέση Παπανικολού του Δημου Συμπολιτείας Ν.Αχαΐας