ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης (μπλέ κάδων) του Συνδεσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ.ΕΝ. Αιτ/νίας