ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Μελέτη – Κατασκευή Πολυώροφου Κτιρίου στην Ιτέα