ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Υπόστεγο και Αποθήκη της Ε.Α.Σ. Μεσολογγίου