ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ύδρευση (Β’ φάση) Περδικακίου