ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση Μπάλειου-Τρίγκειου θεραπευτηρίου (Ιτέα)