ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Επέκταση γηροκομείου Λευκάδας