ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Ανέγερση κτιρίου Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγρινίου