ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ – Τεχνική Εταιρεία

Κατασκευή παιδικού σταθμού Κατοχής Αιτ/νίας